Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi tăng cường thực thi pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý

Đăng vào 14/04/2021

               Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chương trình công tác năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, Uỷ ban nhân huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi; Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2021 của đơn vị. Rà soát nhiệm vụ, phân công phụ trách trong lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn, Kiểm lâm phụ trách địa bàn các xã, thị trấn và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lâm nghiệp trên địa bàn được giao.

HKL liên huyện đang kiểm tra, đo đếm lâm sản trái pháp luật

            Nhờ chỉ đạo kịp thời, các bộ phận chuyên môn, Kiểm lâm phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, tăng cường thực thi pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 09 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tạm giữ 12,55 m3 gỗ các loại; đang hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay đang bước vào mùa nắng nóng, Hạt Kiểm lâm liên huyện phối hợp với các xã Tịnh Hiệp và Tịnh Hoà tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã ngay trong tháng 4/2021.

           Đây là Hạt Kiểm lâm huyện đồng bằng, biên chế có 09 người, quản lý địa bàn rộng lớn, bao gồm huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?