Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm các tháng cuối năm 2021

Đăng vào 24/06/2021

             Ngày 16/6/2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản 06 tháng đầu năm, triển khai  nhiệm các tháng cuối năm 2021, do đồng chí Nguyễn Đại, Chi cục trưởng chủ trì. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm trực thuộc.

Quang cảnh cuộc họp

           Sau khi nghe dự thảo báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Nguyễn Đại kết luận như sau:

             Trong 06 tháng đầu năm 2021 tình hình dịch Covid-19 và nắng nóng diễn biến phức tạp tác động rất lớn đến đời sống của người dân nói chung và công tác Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. Nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Kiểm lâm Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong 06 tháng đầu năm 2021. Tình hình phá rừng đã xảy ra 13 vụ, diện tích thiệt hại 3,048 ha, giảm 03 vụ/8,03 ha so với cùng kỳ năm 2020; cháy rừng 15 vụ, diện tích thiệt hại 11,88 ha, tăng 04 vụ, diện tích thiệt hại giảm 9,41ha. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp là 134 vụ, đã xử lý vi phạm hành chính là 79 vụ, còn 55 vụ đang trong giai đoạn xử lý. Thu giữ 72,57 m3 gỗ tròn và 52,83 m3 gỗ xẻ. Tổng số tiền thu và nộp vào ngân sách nhà nước là 721.850.000đồng, giảm 896.289.000đồng so với cùng kỳ năm 2020. Trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về phá rừng, cháy rừng xảy ra. Các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, như sau:

               1. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục

               - Rà soát tham mưu tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao tại các Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/01/2021, Quyết định số 41/QĐ-SNNPTNT ngày 25/01/2021 và các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021 của Chi cục ban hành tại Quyết định số 14/QĐ-CCKL ngày 28/01/2021. Ngoài ra còn tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng.

           - Tham mưu triển khai thực hiện Dự án NCNL PCCCR giai đoạn 2015-2020 sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh.

           - Phòng Hành chính – Tổng hợp: (1) Tham mưu quyết định thu hồi và điều chuyển ghe từ Hạt Kiểm lâm Sơn Hà sang cho Hạt Kiểm lâm Trà Bồng quản lý, sử dụng hoàn thành trước ngày 30/6/2021; (2) Đôn đốc Hạt Kiểm lâm Trà Bồng bàn giao máy phát điện cho Hạt Kiểm lâm Sơn Tây; (3) Tổng hợp nhu cầu và dự toán mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Chi cục và các Hạt Kiểm lâm; (4) Tổng hợp trình xin thanh lý xe ô tô của các đơn vị đã kiểm tra; (5) Tham mưu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và tổng hợp xây dựng dự toán chung toàn ngành.

          2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra lâm sản trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường quốc lộ; Tăng cường cài đặt nắm bắt thông tin về tình hình khai thác, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm: (1) tổ chức diễn tập PCCCR theo đề nghị của các đơn vị; (2) tổ chức kiểm tra chứng từ nguồn gốc lâm sản theo Kế hoạch số 303/KH-CCKL ngày 29/4/2020 của Chi cục Kiểm lâm, đồng thời kiểm tra một số cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh (khai tử hồ sơ gốc, và kiểm tra sổ nhập, xuất lâm sản).

          - Xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ các vụ vi phạm để xử lý hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

          - Phân công công chức, viên chức trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có vụ việc xảy ra, đồng thời thường xuyên kiểm tra, lau chùi, vận hành các trang thiết bị chữa cháy rừng để phục vụ công tác chữa cháy rừng trong mùa khô nắng nóng năm 2021.

          - Tham gia Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác PCCCR năm 2021 theo Kế hoạch.

         3. Hạt Kiểm lâm các huyện, liên huyện - thành phố và thị xã

          - Tham mưu các cấp chính quyền sở tại chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn.

          - Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và thường xuyên trực, bám địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng để kịp thời báo cáo chính quyền sở tại huy động lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

          - Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét các điểm, vùng rừng giáp ranh có nguy cơ bị xâm hại để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý không để xảy ra điểm nóng về khai thác, phá rừng.

          Cũng tại Hội nghị này Chi cục Kiểm lâm công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đối với ông Ngô Vĩnh Phong

Chi cục trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Lê Vĩnh Phong         

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?