Thị xã Đức Phổ tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng

Đăng vào 31/03/2022
Chiều ngày 25/3/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương dự và chủ trì hội nghị.

       Tham dự hội nghị có ông Ngô Vĩnh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, đại diện Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3. Về phía thị xã Đức Phổ có đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và lãnh đạo, công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm thị xã cùng lãnh đạo UBND các xã, phường, đại diện cộng đồng dân cư bảo vệ rừng.

(Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ngô Vĩnh Phong phát biểu tại hội nghị)

        Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021 tình hình quản lý bảo vệ rừng tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, UBND thị xã tăng cường chỉ đạo Hạt Kiểm lâm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, cụ thể: Chủ động phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 250 người; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn. Củng cố, kiện toàn lực lượng chỉ huy và tham gia chữa cháy rừng từ thị xã đến cơ sở. Đoàn kiểm tra liên ngành và Hạt Kiểm lâm thị xã tổ chức 34 đợt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm tổ chức 205 đợt truy quét, tuần tra, kiểm tra lâm sản. Qua đó, phát hiện 12 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tịch thu và sung quỹ nhà nước hơn 10 m3 gỗ các loại. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 116 triệu đồng...

       Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định đó là chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn chưa chủ động tuần tra, kiểm tra đối với diện tích rừng được giao nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật. Lực lượng Kiểm lâm mỏng nên công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng có lúc, có nơi chưa sâu sát, trong năm 2021, trên địa bàn thị xã xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích gần 9 ha.

       Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương ghi nhận kết quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm 2021 đồng thời chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian đến. Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương rà soát diện tích các loại rừng hiện có, nắm chắc những người thường ra vào rừng. Chính quyền các xã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cơ quan chức năng phải quan tâm đến việc bảo vệ rừng phòng hộ, tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu chủ rừng phải có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ cần đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí để mua sắm, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý rừng./.

                                                                           

Phạm Tấn Kiểm - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?