Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở những nơi có đường dây điện, đường ống dẫn dầu đi qua

Đăng vào 06/04/2022
     Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là việc xảy ra cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô gây ảnh hưởng đến công tác vận hành điện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản đề nghị Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công ty điện lực Quảng Ngãi, các Công ty Cổ phần thủy điện, Nhà máy lọc dầu Dung Quất và yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng nhóm II khẩn trương thực hiện các nội dung sau

      1. Đối với Công ty điện lực Quảng Ngãi, Truyền tải điện Quảng Ngãi, các Công ty Cổ phần thủy điện, Nhà máy lọc dầu Dung Quất: tiếp tục thực hiện khoản 6 Công văn số 3411/UBND-NNTN ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Đốt thực bì gần cột 98-99 đường dây điện 500KV Dốc Sỏi - Pleiku2 tại xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà)

        2. Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh

       2.1. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm trực thuộc: Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các hộ dân nơi có các tuyến đường dây điện, ống dẫn dầu đi qua phải thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng của người dân nhất là việc đốt dọn thực bì, đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì sau khai thác đối với các khu vực trong và gần hành lang các tuyến đường dây điện, ống dẫn dầu đi qua; xử lý hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý các sai phạm (nếu có) của các tổ chức và cá nhân trong công tác PCCCR cũng như công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, các công trình trọng điểm quốc gia; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan vận hành lưới điện trong công tác PCCCR; tổ chức lực lượng trực, ứng trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng để ứng phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp với người dân và chính quyền địa phương nếu phát hiện cháy rừng có nguy cơ ảnh hưởng tới đường dây điện, ống dẫn dầu phải thông báo ngay cho các đơn vị truyền tải điện để chủ động đề nghị giảm tải hoặc cắt các đường dây có nguy cơ bị sự cố trong khu vực cháy rừng.

       2.2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR: Dự báo cháy rừng và báo cáo kịp thời các thông tin về cháy rừng; thường xuyên theo dõi trên hệ thống phát hiện sớm cháy rừng của Cục Kiểm lâm để nắm bắt kịp thời các điểm cháy và cung cấp thông tin cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên; bố trí trực, ứng trực PCCCR; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô.

       3. Đối với các chủ rừng nhóm II:Tuyên truyền công tác PCCCR đến các hộ dân nơi có lưới điện đi qua; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng của người dân nhất là việc đốt dọn thực bì, đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì sau khai thác đối với các khu vực trong và gần hành lang các tuyến đường dây điện đi qua; bố trí lực lượng thường trực 24/24 trong thời kỳ cao điểm nắng nóng, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp với cơ quan chức năng xác lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xử lý các sai phạm (nếu có) của các tổ chức và cá nhân trong công tác PCCCR cũng như công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?