Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Đăng vào 06/04/2022
Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUSNN ngày 04/3/2022 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sáng ngày 05/4/2022, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

       Tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi uỷ viên Chi bộ, lãnh đạo, đảng viên thuộc Chi bộ Chi cục Kiểm lâm dự họp đầy đủ.

       Tại Hội nghị, lãnh đạo, đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt, triển khai các nội dung tổng quan về kết quả Hội nghị Trung ương 4, các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm. Kế hoạch số 13-KH/ĐUSNN ngày 04/3/2022 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(các Tổ đảng phát biểu tại hội nghị)

       Ngay sau hội nghị này, các Tổ đảng, người đứng đầu các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 4 và các Quy định, Kết luận của Hội nghị tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị, hoàn thành đúng kế hoạch của Chi bộ đã đề ra./.     

 

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?