TỔ CHỨC TRUY QUÉT BẢO VỆ RỪNG TẠI VÙNG GIÁP RANH GIỮA HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ HUYỆN KON PLONG, TỈNH KON TUM

Đăng vào 29/04/2022
Thực hiện Kế hoạch 149/KH-HKL ngày 20/4/2022 của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ về việc phối hợp tổ chức truy quét bảo vệ rừng tại vùng giáp ranh giữa huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

       Trong 01 ngày 27/4/2022, đoàn công tác truy quét bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum được thành lập 02 đoàn. Đoàn số 1: đồng chí Lê Hoài Vũ, Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện (trưởng đoàn); Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Ba Tơ; lãnh đạo UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Kiểm lâm địa bàn các xã: Ba Tiêu, Ba Ngạc. Đoàn số 2: đồng chí Huỳnh Tấn Tiến, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện (trưởng đoàn); mời đồng chí Đỗ Văn Tỉnh, Phó Đội trưởng Đội cơ động – Chi Cục Kiểm lâm tỉnh; lãnh đạo UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Kiểm lâm địa bàn các xã: Ba Vì, Ba Xa. Thành phần huyện Kon Plong: Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham, các lực lượng UBND xã Hiếu, xã Pờ Ê – huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

       Tham gia cùng với đoàn công tác của huyện, xã Ba Vì có đồng chí Lê Hữu Trinh, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Trung Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Trưởng Công an xã; đồng chí Phạm Văn Vin, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; đồng chí Trần Chí Thảo, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; đồng chí Nguyễn Bá Tài, công chức Văn phòng – Thống kê; đồng chí Đỗ Cao Trí, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn. 

        Các đoàn kiểm tra đã đến thực địa vùng giáp ranh, kiểm tra mốc giới, chỉ giới, biển bản hiệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ rừng; kiểm tra hiện trạng rừng tại vùng giáp ranh giữa huyện Ba Tơ và huyện Kon Plong vì hiện nay có các công trình thủy điện đang hoạt động và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng. Việc kiểm tra góp phần tuyên truyền vận động người dân việc xâm hại rừng là vi phạm phát luật; đồng thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan chấp hành quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng.

(Đoàn kiểm tra tại vùng giáp ranh)

          Để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum nhằm giữ vững an ninh trật trật, góp phần nâng cao chất lượng rừng và đa dạng sinh học. Việc tuần tra truy quét bảo vệ rừng nằm trong Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp trong lĩnh vực lâm nghiệp vùng giáp ranh 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum. Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác tham gia bảo vệ rừng tại vùng giáp ranh ./

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?