Tờ thông tin về các yêu cầu pháp lý trong gây nuôi thương mại động vật hoang dã

Đăng vào 21/07/2022
Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã 2022" là một tài liệu tham khảo do ENV biên soạn nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và xử lý tang vật là động vật hoang dã sau tịch thu trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Trên cơ sở nghiên cứu và thực tiễn hoạt động, tài liệu đưa ra những hướng dẫn xử lý vi phạm cụ thể, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

 

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?