Huyện Sơn Tây sơ kết công tác lâm nghiệp 06 tháng đầu năm 2022

Đăng vào 22/07/2022
Ngày 20/7/2022, UBND huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Sơ kết công tác lâm nghiệp 06 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Hội nghị do ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

       Tham dự Hội ở tỉnh gồm có ông Ngô Vĩnh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, Thanh tra, pháp chế và Tuyên truyền. Ở huyện gồm có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Sơn Tây; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Sơn Tây; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Ở xã gồm có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN các xã.

       Qua đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2021 công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR trên địa bàn huyện có những thuận lợi như: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, cùng sự nỗ lực điều hành đồng bộ của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản, đây là hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và PCCCCR trên địa bàn, chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ và PCCCR đã đạt những kết quả tích cực, từng bước giảm dần các điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp cơ bản đã có chủ quản lý, các chủ rừng an tâm đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nhận thức của nhân dân về quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn số tồn tại khó khăn đó là tình trạng lén lút phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Việc quản lý rừng và đất lâm nghiệp của các Chủ rừng được Nhà nước giao rừng để quản lý, bảo vệ còn thiếu chặt chẽ, chưa thực sự tổ chức bảo vệ và phát triển tốt trên lâm phần được giao. Có nơi sự phối hợp giữa các ngành chức năng, UBND các xã và Chủ rừng chưa được đồng bộ, thiếu chặt chẽ, nhịp nhàng.

(Ông Ngô Vĩnh Phong, Phó Chi cục trưởng CCKL phát biểu tại Hội nghị)

       Kết quả trong năm 2021 các ngành chức năng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp được 80 cuộc/35 thôn với 5.025 lượt người tham gia; ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR, phát hơn 600 tờ rơi cho 135 khu dân cư trên toàn huyện; tuyên truyền lưu động được 09 lần/09 xã. Tổ chức 79 đợt truy quét, 84 đợt kiểm tra và 166 đợt tuần tra bảo vệ rừng; phát hiện 47 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, đã xử lý 45 vụ, chưa xử lý 02 vụ (tăng 03 vụ so với năm 202044 vụ); diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng 4,06ha; cũng trong năm 2021 trên địa bàn xảy ra 03 vụ cháy rừng. Tổng số tiền xử phát hành chính và bán thanh lý tài sản tịch thu 558.258.250 đồng, thu nộp vào ngân sách 486.258.250 đồng, chưa chấp hành (chưa nộp phạt) là 72.000.000 đồng.

       Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đinh Trường Giang, Phó Dhủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được về công tác quản lý, bảo vê và PCCCR trong thời gian qua; thời gian tới yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện cần chủ động, tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể phối hợp khắc phục những tồn tại, khó khăn như đã nêu tai hội nghị, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Phạm Tấn Kiểm - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?