Tuyên truyền lưu động quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây

Đăng vào 11/08/2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, hiện nay Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây đang tập trung đẩy mạnh và tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), phát triển rừng, quản lý bảo vệ động, thực vật rừng hoang dã, quý hiếm. Để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hơn nữa công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giao rừng, cho thuê rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, quản lý bảo vệ động, thực vật rừng hoang dã, quý hiếm…thì việc sử dụng các phương tiện, công cụ truyền thông là rất quan trọng, trong đó tuyên truyền lưu động đã và đang cho hiệu quả tích cực.

        Ngay từ đầu mùa khô năm 2022, nhận định đây là năm nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao và nếu để xảy ra cháy thì khó dập tắt và thiệt hại nguồn tài nguyên rừng rất lớn, chính vì vậy với phương châm “Phòng cháy là chính, chữa cháy phải kịp thời và hiệu quả”, Hạt Kiểm lâm đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện, xã; phân công địa bàn phụ trách cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo; tổ chức diễn tập PCCCR để kịp thời chủ động ứng phó khi có cháy xảy ra.

       Nhằm tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng và PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền lưu động, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp trên địa bàn 09 xã của huyện trong năm 2022.

       Nội dung tuyên truyền: phổ biến các văn bản quy phạm như Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Chỉ thị.... các văn bản của ngành, chính sách pháp luật của nhà nước về Lâm nghiệp, các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; cảnh báo các nguy cơ gây cháy rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng; kiểm soát người ra vào rừng, công tác giao rừng, cho thuê rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, quản lý bảo vệ động, thực vật rừng hoang dã, quý hiếm……đến người dân trên địa bàn huyện. 

         Hình thức: Sử dụng xe ô tô để tuyên truyền lưu động (trang trí panol và cờ phướng trên xe).

       Hạt Kiểm lâm phối hợp Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Sơn Tây, UBND 09 xã trên địa bàn huyện xây dựng các băng rôn, khẩu hiệu, sử dụng xe ô tô của Hạt Kiểm lâm Sơn Tây được lắp đặt hệ thống âm thanh phục vụ cho việc tuyên truyền lưu động; xe máy cá nhân cắm cờ chuối phát loa phát thanh đi đến từng khu dân cư của các xã trên địa bàn huyện để tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng, bảo vệ động, thực vật rừng hoang dã quý hiếm. Việc tuyên truyền lưu động giúp chính quyền địa phương, người dân và các ngành chức năng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng cũng như các chính sách, các quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, công tác giao rừng, cho thuê rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, quản lý bảo vệ động, thực vật rừng hoang dã, quý hiếm từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Hoạt động tuyên truyền lưu động đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn huyện Sơn Tây nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

       Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện còn phối hợp với các đơn vị ban ngành, chính quyền địa phương các xã trong công tác PCCCR, chủ động bố trí lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy cùng với các đơn vị trên địa bàn khi có cháy xảy ra, dập tắt đám cháy kịp thời, không để lửa cháy lan. Chính vì thực hiện đồng bộ các biện pháp PCCCR mà từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn của huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào, giữ vững ổn định an ninh rừng.

       Một số hình ảnh hoạt động:

(Các lực lượng chuẩn bị xuất phát)

(Tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường liên xã)

(Tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường liên xã)

 

Lâm Đạo Hiền - Trịnh Thiều (CCKL - HKL Sơn Tây)

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?