Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi sự chung tay, góp sức vì tương lai một Việt Nam "xanh, sạch, đẹp"

Đăng vào 30/08/2022
Ngày 17/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thư ngỏ gửi các cá nhân, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc "tham gia vận động gây Quỹ trồng cây xanh" nhằm kêu gọi sự chung tay, góp sức vì tương lai một Việt Nam "xanh, sạch, đẹp".

Chi cục Kiểm lâm trân trọng đăng tải Thư ngỏ:

Nguyễn Thị Kim Phi - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?