Đại hội Tổ công đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Đăng vào 21/11/2022

       Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCĐ ngày 17/10/2022 của Tổ Công đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm về Đại hội Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022.

       Chiều ngày 10/11/2022, Chi cục Kiểm lâm tổ chức đại hội Tổ công đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2023 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Duy Hưng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; đồng chí Ngô Vĩnh Phong, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng; đồng  chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng; đồng chí Bùi Vy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Kiểm lâm và 38 đoàn viên Công đoàn Văn phòng.

       Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Dương – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo công tác công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; Tổ công đoàn Văn phòng đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác như: chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động; tham gia công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CCVCNLĐ như các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN. Các chế độ làm thêm giờ, nghĩ phép, ốm đau, thai sản, công tác phí … công tác khen thưởng,  nâng lương hàng năm, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

       Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2025 Tổ Công đoàn Văn phòng cần triển khai thực hiện Nghị quyết Công đoàn các cấp, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức sâu rộng, vận động CBCNV nâng cao trình độ lý luận, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong từng đoàn viên Công đoàn; Thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chăm lo đời sống tinh thần cho các đoàn viên công đoàn. 

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổ Công đoàn Văn phòng, đồng chí cũng đề nghị Tổ Công đoàn Văn phòng cần tiếp tục ổn định tổ chức Công đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực học tập, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền giáo dục công đoàn viên nghiên cứu, nắm chắc các yêu cầu về hoạt động chuyên môn trong giai đoạn tới. Chủ động đề xuất với chính quyền các chương trình hành động của Công đoàn nhằm động viên Công đoàn viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

       Cũng tại Đại hội, đồng chí Bùi Vy Khánh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm, đánh giá cao các kết quả hoạt động của Tổ Công đoàn Văn phòng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Tổ Công đoàn Văn phòng Chi cục là kết tinh những tinh hoa và trí tuệ của Công đoàn cơ sở; mặc dù số lượng đoàn viên không nhiều nhưng đây là những đoàn viên có trình độ và năng lực trong công tác. Mọi ý kiến tham mưu, đề xuất đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chung của cơ quan. Các đoàn viên Công đoàn tổ Văn phòng cần phát huy hơn nữa trong công tác chuyên môn, hăng hái thi đua học tập, đề xuất những sáng kiến trong hoạt động của ngành và đơn vị.

       Đại hội thông qua kết quả bầu đồng chí Đỗ Văn Tỉnh làm Tổ trưởng, đồng chí Lê Thị Thu Nguyệt làm Tổ phó Tổ Công đoàn Văn phòng và bầu 08 đại biểu dự Hội nghị Công đoàn cơ sở lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028.

(Ban chấp hành Tổ công đoàn Văn phòng Chi cục khóa 2023 - 2025)

       Thay mặt Ban Chấp hành Tổ Công đoàn Văn phòng khóa mới đồng chí Đỗ Văn Tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, lãnh đạo Chi cục, Công đoàn cấp trên và toàn thể đại hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí hứa sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành Nghị quyết đề ra, tiếp tục phát huy và phát triển các hoạt động phong trào trong thi đua ra sức học tập, công tác gắn kết các đoàn viên công đoàn, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn tổ Văn phòng cũng như Công đoàn Chi cục./.

Phạm Bùi Bích Ngọc - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?