Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng

Đăng vào 16/12/2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là then chốt trong bảo vệ và phát triển rừng, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, trong các năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm còn thường xuyên vận động, giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, nếp sống mới văn minh, tiến bộ; bồi dưỡng kiến thức khoa học - kỹ thuật và các kiến thức cần thiết khác nhằm xây dựng thành công đội ngũ Kiểm lâm văn hóa; tham gia xây dựng làng (thôn, ấp, bản) văn hóa, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời đại mới.

(Tuyên truyền lưu động bảo vệ rừng tại huyện Sơn Tây)

Bên cạnh các hình thức phổ biến, tuyên truyền như: tuyên truyền lưu động, họp dân, phối hợp với Đài phát thanh cấp huyện; treo pa nô, áp phích; bảng trực quan, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, … thì Chi cục Kiểm lâm đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá ở các huyện miền núi, mà đối tượng được nhắm đến là người đồng bào dân tộc thiểu số; người dân sống trong rừng và ven rừng, nội dung được sân khấu hóa là“Chung tay bảo vệ rừng” với kịch bản chính là phổ biến, giải thích những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; những nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm, của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm được biên tập liên quan đến công tác bảo vệ rừng để Nhân dân hiểu rõ và tự giác thực hiện với hơn 2.500 lượt người tham dự tại các xã của 02 huyện Ba Tơ, Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và nhận được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương và các đoàn thể và người dân đã khích lệ, tạo động lực để Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền này (chèn hình ảnh 1) trong thời gian tới ở các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh.

(Tuyên truyền trực tiếp tại huyện Bình Sơn)

Để công tác tuyên truyền trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả hơn nữa cần có những giải pháp đồng bộ như (1) Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; (2) Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền về Lâm nghiệp đa dạng, phong phú; sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền khác nhau dễ tiếp cận để tránh gây nhàm chán cho Nhân dân và chủ rừng; (3) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho lực lượng Kiểm lâm địa bàn và cán bộ, công chức, viên chức các xã có rừng. Đồng thời, có chính sách khuyến khích về tinh thần và vật chất đối với đội ngũ trên; (4) Tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền pháp luật Lâm nghiệp như: trang bị và đầu tư các phương tiện tuyên truyền cần thiết cho việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trong năm, trong đó tập trung ưu tiên tuyên truyền tại các vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là các khu vực có người dân sống trong rừng, ven rừng

Nguyễn Thị Thùy Trang - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?