Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng rừng trồng, chế biến và thương mại lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 26/12/2022
Thời gian qua và hiện nay, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh thường khai thác khi rừng trồng keo đạt từ 3 - 4 năm tuổi (keo non) để bán cho các nhà máy chế biến dăm gỗ trong và ngoài tỉnh; việc khai thác này làm giảm đáng kể giá trị kinh tế của rừng trồng, gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến môi trường sinh thái (trồng rừng và khai thác quá mức trong thời gian ngắn làm suy kiệt nguồn nước, độ phì của đất; mở, sửa đường khai thác dẫn đến sạt lở đất vào mùa mưa bão…).

       Để dần hạn chế và hướng đến chấm dứt tình trạng khai thác cây keo non; thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP 26), Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025. Ngày 05/8/2022, tại Công văn số 3918/UBND-KTN, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung như sau:

       - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những thiệt hại khi bán cây keo non để sản xuất dăm gỗ; vận động người dân trồng keo xen kẽ với trồng rừng gỗ lớn; tham gia trồng rừng, quản lý và phát triển rừng theo hướng hiệu quả, bền vững.

(Khảo sát hiện trường vùng trồng rừng sản xuất tại huyện Ba Tơ)

       - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện việc liên kết trồng rừng, kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng theo phương án quản lý rừng bền vững, đảm bảo rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tích cực chủ động vận động người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, thành lập các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã lâm nghiệp ở các địa phương hướng đến có vùng nguyên liệu cung cấp gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với yêu cầu của nước ngoài.

       - Phối hợp giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ có sử dụng gỗ rừng trồng.

       - Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý việc chấp hành pháp luật của nhà đầu tư sản xuất, chế biến gỗ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, nguồn gốc gỗ nguyên liệu, cam kết đầu tư… đặc biệt là cam kết giảm tỷ lệ băm dăm thô, tăng tỷ lệ chế biến sâu phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ. Yêu cầu nhà đầu tư phải chấp hành đúng theo Quyết định chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

Nguyễn Thị Kim Phi - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?