Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 12/01/2023
Sáng 11-01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở; Thường trực Đảng ủy Sở, Chủ tịch hội Cựu chiến binh Sở, Bí thư Đoàn thanh niên Sở, Trưởng, Phó các phòng: Tổ chức - cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Quản lý xây dựng công trình Sở; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Sở và các chuyên viên; Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8); Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng.

       Năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh, thiên tai, nhưng vẫn đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt gần 18.300 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2021; trong đó, nông nghiệp tăng 2,2%, lâm nghiệp tăng 4,5%, thuỷ sản tăng 2,5%.

       Trên lĩnh vực trồng trọt, quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế từng vùng, miền; tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được thực hiện phù hợp với thị trường, sản xuất hàng hóa lớn; nhiều mô hình liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi được triển khai nhân rộng; các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai thực hiện 109 cánh đồng lớn, với tổng diện tích khoảng 1.760ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

       Chăn nuôi chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, theo hướng trang trại, gia trại. Sản lượng thịt các loại đạt trên 87.300 tấn, tăng 4,29% so với năm 2021. Tỷ trọng bò lai chiếm 73,9% trên tổng đàn.

       Trên lĩnh vực thủy sản, đẩy nhanh phát triển bền vững cả nuôi trồng và khai thác. Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 278 nghìn tấn, tăng 2,17% so với năm 2021; trong đó khai thác trên 268 nghìn tấn, tăng 1,51%, nuôi trồng trên 10 nghìn tấn, tăng 23,18%.

       Trên lĩnh vực lâm nghiệp, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp đúng hướng đã góp phần cải thiện đời sống người dân cũng như góp phần bảo vệ, phát triển diện tích rừng trồng hiệu quả, nhất là ở các huyện miền núi. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước đạt 2,4m3; tỷ lệ độ che phủ rừng 51,75%.

       Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện. Dự kiến năm 2022, có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã.

       Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng; đến cuối năm 2022, tỉnh đã phân hạng và công nhận 90 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 05 sản phẩm đạt 4 sao và 85 sản phẩm đạt 3 sao.

       Năm 2023, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành 3%, thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: sản lượng lương thực 491.000 tấn; sản lượng thủy sản khai thác 265.000 tấn; khai thác rừng trồng 2,5 triệu m2; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới,…

(Các đơn vị trực thuộc Sở ký Quy chế phối hợp)

       Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Nông nghiệp đạt được trong năm qua; chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục; chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU),...đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cơ quan, đơn vị tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

(Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc)

      

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?