Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 1005/BC-SNNPTNT 22/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, chương trình công tác tháng 5 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
2 290/CCKL-BVR 22/04/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ diện tích đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
3 273/CCKL-TC 17/04/2019 Về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm lâm
4 275/KH-CCKL 17/04/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
5 271/CCKL-BVR 16/04/2019 Về việc tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 800/SNNPTNT ngày 03/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
6 251/BC-CCKL 08/04/2019 Báo cáo tình hình sử dụng phần mềm FRMS trong quá trình tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng
7 216/CCKL-BVR 29/03/2019 Về việc tham gia xây dựng kế hoạch của sở NN và PTNT về triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
8 199/CCKL-BVR 19/03/2019 Về việc các vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ động vật hoang dã
9 172/CCKL-BVR 13/03/2019 Về việc tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 529/SNNPTNT ngày 08/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi
10 144/KH-CCKL 05/03/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Chi cục Kiểm lâm