Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 1546/SNNPTNT-VP 14/06/2019 Về việc hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019
2 357/CCKL-BVR 21/05/2019 Về việc nâng cao công tác quản lý người lao động hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) 06 tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn
3 349/CCKL-BVR 14/05/2019 Về việc khẩn trương hoàn thành một số nội dung còn lại của dự án Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi
4 315/CCKL-BVR 04/05/2019 Về việc bổ sung danh sách Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp và chủ rừng năm 2019
5 1005/BC-SNNPTNT 22/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, chương trình công tác tháng 5 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
6 290/CCKL-BVR 22/04/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ diện tích đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
7 273/CCKL-TC 17/04/2019 Về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm lâm
8 275/KH-CCKL 17/04/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
9 271/CCKL-BVR 16/04/2019 Về việc tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 800/SNNPTNT ngày 03/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
10 251/BC-CCKL 08/04/2019 Báo cáo tình hình sử dụng phần mềm FRMS trong quá trình tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng