Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 468/QLCL 13/06/2022 Về việc phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 23 năm 2022.
2 2777/UBND-NC 10/06/2022 V/v tăng cường phòng ngừa,đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
3 2817/UBND-KTN 10/06/2022 V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
4 356/CCKL-TTPCTT 02/06/2022 V/v thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
5 326/QLCL 06/05/2022 Về việc phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 4/2022
6 2021/UBND-KTTH 29/04/2022 V/v triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
7 7705/CT-BNN-TCCB 16/11/2021 Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
8 596/CCKL-TC 23/08/2021 Về việc đăng ký huấn luyện nghiệp vụ PCCC
9 595/CCKL-TC 23/08/2021 Về việc tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"
10 399/TTr-CCKL 16/06/2021 Tờ trình về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2021