Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 652/TB-CCKL 20/09/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
2 651/TB-CCKL 20/09/2022 Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
3 775/QLCL 13/09/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9 năm 2022
4 615/CCKL-TCHC 31/08/2022 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022
5 581/TB-CCKL 22/08/2022 THÔNG BÁO Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
6 582/TB-CCKL 22/08/2022 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
7 687/QLCL 22/08/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 33 năm 2022
8 659/QLCL 08/08/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 31 năm 2022
9 646/QLCL 05/08/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 8 năm 2022
10 126/KH-UBND 05/08/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2022