Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
41 349/CCKL-BVR 14/05/2019 Về việc khẩn trương hoàn thành một số nội dung còn lại của dự án Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi
42 315/CCKL-BVR 04/05/2019 Về việc bổ sung danh sách Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp và chủ rừng năm 2019
43 1005/BC-SNNPTNT 22/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, chương trình công tác tháng 5 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
44 290/CCKL-BVR 22/04/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ diện tích đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
45 273/CCKL-TC 17/04/2019 Về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm lâm
46 275/KH-CCKL 17/04/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
47 271/CCKL-BVR 16/04/2019 Về việc tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 800/SNNPTNT ngày 03/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
48 251/BC-CCKL 08/04/2019 Báo cáo tình hình sử dụng phần mềm FRMS trong quá trình tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng
49 216/CCKL-BVR 29/03/2019 Về việc tham gia xây dựng kế hoạch của sở NN và PTNT về triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
50 199/CCKL-BVR 19/03/2019 Về việc các vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ động vật hoang dã