Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành

Đăng vào 21/08/2017

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 03/2014/TT-BKHĐT
Ngày BH 01/08/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Người ký
CQ ban hành Các Bộ, Ngành
Loại Thông tư
Lĩnh vực Nông nghiệp
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm :

Tìm kiếm văn bản