Báo cáo kết quả thực hiện 02 năm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đăng vào 20/08/2019

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 520-BC/BCS
Ngày BH 15/08/2019
Ngày hiệu lực 15/08/2019
Người ký Trần Ngọc Căng
CQ ban hành Đảng, Chính Phủ, Quốc Hội
Loại Công văn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản