Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng vào 18/11/2021

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 7705/CT-BNN-TCCB
Ngày BH 16/11/2021
Ngày hiệu lực 16/11/2021
Người ký Trần Thanh Nam
CQ ban hành Các Bộ, Ngành
Loại
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản