Về việc phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 4/2022

Đăng vào 09/05/2022

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 326/QLCL
Ngày BH 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Người ký Nguyễn Đức Bình
CQ ban hành QLCLNLS và TS
Loại Công văn
Lĩnh vực QLCLNLS và TS
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản