Về việc phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 23 năm 2022.

Đăng vào 15/06/2022

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 468/QLCL
Ngày BH 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Người ký Đặng Tấn Thương
CQ ban hành QLCLNLS và TS
Loại Công văn
Lĩnh vực QLCLNLS và TS
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản