V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 8 năm 2022

Đăng vào 08/08/2022

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 646/QLCL
Ngày BH 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Người ký Nguyễn Đức Bình
CQ ban hành QLCLNLS và TS
Loại Công văn
Lĩnh vực QLCLNLS và TS
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm :

Tìm kiếm văn bản