V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 31 năm 2022

Đăng vào 09/08/2022

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 659/QLCL
Ngày BH 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Người ký
CQ ban hành QLCLNLS và TS
Loại Công văn
Lĩnh vực QLCLNLS và TS
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản