Trang Chủ » THÔNG BÁO MỚI » Công văn số: 2866/SNNPTNT ngày 26/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn xữ lý diện tích đã đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng qua các Chương trình, Dự án nhưng không thành rừng theo kết quả kiểm kê rừng

Công văn số: 2866/SNNPTNT ngày 26/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn xữ lý diện tích đã đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng qua các Chương trình, Dự án nhưng không thành rừng theo kết quả kiểm kê rừng

Xem chi tiết:  tại đây