Trang Chủ » THÔNG BÁO MỚI » Công văn số 858/CCKL-BVR ngày 31/10/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo số liệu hiện trạng sử dụng đất, tình hình sa mạc hóa và suy thoái đất

Công văn số 858/CCKL-BVR ngày 31/10/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo số liệu hiện trạng sử dụng đất, tình hình sa mạc hóa và suy thoái đất

Chi tiết xem:tại đây