Trang Chủ » Danh mục » PHÁT TRIỂN RỪNG

PHÁT TRIỂN RỪNG

Hướng dẫn trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường

Thực hiện chủ trương về tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường tại Công văn số 2565/UBND-NNTN ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn loài cây trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, lựa chọn thời điểm phù ...

Chi tiết »

Dự án hỗ trợ các tổ chức sản xuất lâm nghiệp miền Trung Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 09/5/2016 tại Hội trường Liên minh hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Quảng Ngãi, Dưới sự chủ trì của LMHTX Quảng Ngãi cùng với đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại Vụ tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành, Hội Nông dân, Chi cục Kiểm lâm, Đại diện LMHTX ...

Chi tiết »

Quảng Ngãi bổ sung huyện Sơn Tây vào vùng nguyên liệu gỗ lớn

Quy hoạch vùng nguyên liệu gỗ lớn là một trong những tiêu chí để tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung có diện tích ổn định 2.000 ha vào năm 2030 thì ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi xây dựng cho mình giải pháp ...

Chi tiết »

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng keo lai cung cấp gỗ lớn

1. Mục đích Hướng dẫn kỹ thuật này được áp dụng cho trồng rừng Keo lai cung cấp gỗ lớn, chu kỳ 10- 12 năm. 2. Điều kiện cây trồng – Nhiệt độ bình quân: 22 – 270C. – Lượng mưa bình quân từ 1500 – 2500 mm/năm. – Khu vực trồng ít có gió xoáy, bão. – Độ cao ...

Chi tiết »