Trang Chủ » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG » Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tại cộng đồng, tuyên truyền lưu động bằng xe, đóng các bảng cấm đốt rừng, phá rừng, … Tuy nhiên, các bảng, biểu này thường bị người dân phá hoại, tuyên truyền miệng người dân ít ghi nhớ, chưa thuyết phục, vận động được người dân hiểu và tự giác tham gia bảo vệ rừng.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, ngày 30-31/7/2016, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với phòng Văn hóa-Thông tin huyện tổ chức văn nghệ tuyên truyền bảo vệ rừng bằng hình thức sân khấu hóa cho người dân tại hai xã Ba Đình và Bà Bích, nhằm tác động vào sự giác ngộ, ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR của cả hệ thống chính trị và của nhân dân. Bảo vệ rừng cũng chính là góp phần bảo vệ cuộc sống đầy màu xanh, tương lai vững bền cho thế hệ mai sau.

TTRUYEN1

Nội dung tại buổi tuyên truyền sân khấu hóa này gồm: trình chiếu các đoạn phim, tiểu phẩm kịch về công tác bảo vệ rừng, PCCCR; các câu hỏi giao lưu, tặng quà cho người dân, và các bài hát về rừng, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, …

TTRUYEN2

Hoạt động tích cực của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật này đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương nhiệt liệt tham gia; là một giải pháp mới trong công tác bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, có tác dụng to lớn đóng góp vào việc giữ vững và phát triển tài nguyên rừng.

Thị Hằng