Trang Chủ » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG » Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh 03 tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Nam

Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh 03 tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Nam

Ngày 9/9, tại Trung tâm tổ chức sự kiện huyện Konplong, tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum, Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (QLBVR&QLLS) vùng giáp ranh.( 3 năm 2014-2016).

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum; Đặng Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trị hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, các xã vùng giáp ranh ba tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá, trong gần 3 năm (2014-2016), được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT ba tỉnh, Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh đã phối hợp chỉ đạo các Hạt kiểm lâm vùng giáp ranh các Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp:  Tổ chức trên 1.100 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chú trọng tuyên tuyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cho gần 55.600 lượt người dân vùng giáp ranh; tổ chức cho 3.139 hộ dân sống gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức 1.324 đợt kiểm tra, truy quét các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng; phát hiện và xử lý 663 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.608,39m3 gỗ (quy tròn) các loại… Thông qua các hoạt động này, việc quản lý và bảo vệ rừng giáp ranh có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm lâm luật giảm hơn trước.

Hội nghị cũng nêu lên những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng vùng giáp ranh chưa thường xuyên, sâu rộng; chưa phối hợp nhiều trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; việc điều tra xác minh các tổ chức cá nhân có hành vi hủy hoại rừng còn hạn chế; việc tổ chức hội nghị giao ban khu vực giáp ranh mỗi năm 1 lần theo quy định  chưa thường xuyên; tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép ở khu vực giáp ranh diễn biến phức tạp,; tình trạng đào đãi vàng, phá rừng xâm hại rừng tự nhiên còn xảy ra; tình trạng mua bán vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp và tinh vi nhưng chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn triệt để; việc xâm canh xâm cư cần phải hợp tốt để giải quyết; công tác trao đổi nắm bắt thông tin có lúc chưa kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Minh thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Kiểm lâm ba tỉnh trong việc tham mưu UBND 3 tỉnh tổ chức Hội nghị và ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND ba tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về công tác QLBVR&PTR; tham mưu cho chính quyền các cấp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác QLBVR; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực QLBVR; Tại Hội nghị đồng chí Đặng Văn Minh phát biểu nhận chuyển giao công tác đăng cai chủ trì tổ chức hội nghị giáp ranh tại Quảng Ngãi vào năm 2018, đồng thời giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị và hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện, tham mưu đề xuất UBND tỉnh  tổ chức Hội nghị chu đáo trong năm 2018.

Ghi nhận những thành tích cửa các lực lượng, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông  3 tỉnh đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

anh-4-hn-kotum

anh-3-hn-kon-tum

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của  lãnh đạo UBND  ba tỉnh,  đại diện Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh ký Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR, PTR&QLLS vùng giáp ranh (bổ sung).

anh5-hoi-nghi-kon-tum

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, đồng thời đề nghị các sở, ngành, các địa phương, lực lượng Kiểm lâm, các chủ rừng …, vùng giáp ranh đổi mới phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân tham gia QLBVR&PTR; kiện toàn, củng cố các đội Kiểm lâm Cơ động để hỗ trợ kịp thời các Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng vùng giáp ranh; xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn; thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, khoán QLBVR cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng vùng giáp ranh, chuyển giao nhiệm vụ chủ trì cho UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nguyễn Đại