Trang Chủ » Danh mục » PHÁT TRIỂN RỪNG » Dự án hỗ trợ các tổ chức sản xuất lâm nghiệp miền Trung Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi

Dự án hỗ trợ các tổ chức sản xuất lâm nghiệp miền Trung Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 09/5/2016 tại Hội trường Liên minh hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Quảng Ngãi, Dưới sự chủ trì của LMHTX Quảng Ngãi cùng với đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại Vụ tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành, Hội Nông dân, Chi cục Kiểm lâm, Đại diện LMHTX 03 tỉnh: Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cùng với các chuyên gia của Dự án.

Báo cáo tại hội nghị, Dự án hỗ trợ về lâm nghiệp của Tổ chức Nông nghiệp Phần Lan về lương thực và phát triển (FFD) đã tổng hợp các kết quả đạt được và một số mặt còn hạn chế để đưa ra những khuyến nghị phát triển ngành lâm nghiệp trong hướng đi mới của các hợp tác xã (HTX), trong đó có một số hoạt động nổi bật:

1. Hoạt động nâng cao năng lực

  • Tổ chức các hội thảo chuyên đề các cấp về chứng chỉ rừng (CCR) có sự tham gia của các bên liên quan như Chi cục Kiểm lâm, hợp tác xã, các doanh nghiệp chế biến gỗ và các chuyên gia về chứng chỉ rừng quốc tế để tạo sự đồng thuận, xây dựng và quản lý các quy trình thực hiện quản lý rừng bền vững và mô hình chứng chỉ rừng cho các hợp tác xã.
  • Tập huấn về tài chính, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng vùng dự án cho các HTX.

2. Hoạt động cải thiện sản xuất lâm nghiệp

  • Mở lớp về khuyến nông khuyến lâm, xây dựng mô hình nhóm phụ nữ làm vườn ươm, hướng dẫn về tỉa thưa, trang bị thêm trang thiết bị hỗ trợ trồng rừng, lập kế hoạch quản lý nông hộ và đưa thành viên HTX đi tham quan học tập thực tế tại Lào và Thái Lan.
  • Lập kế hoạch phát triển rừng bền vững và chứng chỉ rừng PEFC theo mô hình HTX tại vùng dự án tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Với sự nổ lực của các bên liên quan thì Dự án hỗ trợ các tổ chức sản xuất lâm nghiệp miền Trung Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi đã mang lại một số hiệu quả thiết thực cho các hộ thành viên của HTX như: nhận thức rõ về tầm quan trọng của rừng, hiệu quả của việc phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của tỉnh cũng như xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động cập nhật các thông tư về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng như Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn về phương pháp quản lý rừng bền vững và Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2016 của tổng cục lâm nghiệp về phê duyệt Đề án thực hiện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020; kỹ năng báo cáo, chia sẻ thông tin và quản lý xây dựng hợp tác xã lâm nghiệp kiểu mới; xây dựng được cơ sở dữ liệu vùng Dự án: các chỉ tiêu về diện tích rừng, đất rừng, tuổi rừng, tổng số HTX và doanh nghiệp quan tâm đến chứng chỉ rừng PEFC trên địa bàn tỉnh; Xây dựng được 02 mô hình vườn ươm tại HTX Hành Dũng và HTX Thọ Trung bước đầu đã đi vào sản xuất giống cây lâm nghiệp và cho kết quả khả quan đồng thời tại 02 HTX này cũng xây dựng mô hình tỉa thưa hiệu quả và dự kiến sẽ khai thác gỗ lớn dùng làm gỗ xây dựng có chứng chỉ, đây là một tín hiệu đáng mừng trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp tại HTX nói riêng và ngành lâm nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Theo đánh giá của các chuyên gia về lâm nghiệp thì Dự án đã mang lại hiệu quả cho các HTX, đây là bước đầu để xây dựng các Dự án phát triển rừng bền vững có chứng chỉ của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, phát triển kinh tế lâm nghiệp của HTX thì cần sự quan tâm và phối hợp của các Sở ban ngành liên quan đặc biệt là các cơ quan quản lý về lâm nghiệp để kinh tế lâm nghiệp góp phần phát triển kinh tế cho các HTX trong tương lai.

Về phía cơ quan quản lý về lâm nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi thì đây cũng là một hướng khởi đầu trong việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do đó sẽ chủ động tham gia, phối hợp tốt để Dự án mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển lâm nghiệp tỉnh nhà.

                                                                       Trần Dũng – Thế Anh