Trang Chủ » THÔNG BÁO MỚI » Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy đinh trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy đinh trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chi tiết xem tại đây