Trang Chủ » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG » UBND tỉnh Quảng Ngãi cho ý kiến về kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho ý kiến về kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh

Chiều 1-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh và các đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Đại diện Tổ Kiểm rừng của tỉnh, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Kiểm lâm báo cáo:

Tổng số lô được kiểm kê toàn tỉnh là 251.451 lô với tổng diện tích trên 361.211 ha. Trong đó, đất có rừng 238.635 ha (rừng tự nhiên chiếm 113.485 ha, rừng trồng 125.149 ha), rừng trồng chưa thành rừng 93.100 ha và đất trống quy hoạch lâm nghiệp trên 29.475 ha. Tổng trữ lượng gỗ toàn tỉnh  trên 21.198.000 m3 và 16.753.000 cây tre nứa.

 Kết quả kiểm kê so với số liệu diễn biến rừng năm 2015, cho thấy độ che phủ rừng giảm 4,76% xuống còn 46,3% là do diện tích rừng giảm (năm 2015 độ che phủ là 51,06%). Cụ thể, đất có rừng giảm 24.451 ha ( rừng tự nhiên tăng  3.843 ha và rừng trồng giảm 26.413 ha. Rừng trồng cây công nghiệp, cây đặc sản giảm 1.882 ha do không tính cây trồng phân tán trên đất lâm nghiệp và rừng trồng ngoài 3 loại rừng.) Đất chưa có rừng tăng 38.561ha ( rừng trồng chưa thành rừng tăng 46.051 ha do chuyển từ rừng trồng sang rừng rừng trồng chưa thành rừng và rừng mới trồng năm 2016; Đất chưa có rừng khác giảm 7.470 ha do chuyển sang rừng trồng chưa thành rừng)

Theo kết quả kiểm kê rừng theo loại chủ quản lý, hiện nay toàn tỉnh có 46.114 chủ rừng nhóm I, trong đó chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân là 45.730 chủ rừng; chủ rừng là cộng đồng dân cư là 175 và 171 UBND cấp xã. Tổng trữ lượng gỗ của chủ rừng nhóm khoảng 6.468.000 m3 và 11.447.000 cây tre nứa.

Có 19 chủ rừng nhóm II, trong đó có 8 Ban quản lý rừng phòng hộ, 6 Doanh nghiệp tư nhân, 02 Đơn vị lực lượng vũ trang và 3 chủ rừng là công ty lâm nghiệp, nông, lâm trường. Quản lý 17.992 lô diện tích 126.914 ha rừng và đất lâm nghiệp. Tổng trữ lượng gỗ khoảng 14.730.000 m3 và 5.306.000 cây tre nứa.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn đã tích cực hoàn thành công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh, số liệu kiểm kê rừng chính xác, là cơ sở cho việc quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, giúp cho việc hoạch định phát triển kinh tế xã hội tốt hơn, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là các huyện miền núi, đảm bảo phát triển 3 loại rừng.

hopkk1Tuy nhiên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng yêu cầu Chủ đầu tư,đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của hội nghị khẩn trương, rà soát, thống nhất số liệu để trình UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

           Nguyễn Đại